Axel Liégeois

Axel Liégeois studeerde filosofie, theologie en ethiek aan de K.U.Leuven. Hij was gedurende een aantal jaren assistent in de theologische ethiek aan de faculteit Theologie.

Momenteel is hij hoogleraar praktische theologie aan de faculteit Theologie van de K.U.Leuven. Hij bekleedt er de Leerstoel Kanunnik Triest. Zijn opdracht is onderzoek en onderwijs over pastoraat en ethiek in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.

Hij is ook stafmedewerker ethiek in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg bij de Broeders van Liefde te Gent. Hij verleent ethisch advies, geeft ethische vorming en coördineert commissies voor ethiek voor de voorzieningen van de Broeders van Liefde.

Hij publiceert heel wat bijdragen in tijdschriften en boeken, en is auteur van Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven: LannooCampus, 2009.