Ralf Caers

Ralf Caers


Ralf Caers is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen en sinds 2007 docent aan de KULeuven Campus Brussel, waar hij Human Resource Management (HRM) en Personeel & Organisatie (P&O) doceert aan studenten Handelswetenschappen en aan de Engelstalige richtingen Bachelor of Business Administration (BBA) en Master In Business and Economics Management (MIBEM). Hij is tevens gastdocent HRM aan de Université Saint-Louis (USL) en aan de EHSAL Management School (EMS). Bij EMS doceert Ralf sinds 2011 zowel in het avond- als het dagprogramma HRM en is hij lid van de stuurgroepen voor deze programma’s. Hij is tevens voorzitter van de examenjury in het avondprogramma HRM.
Ralf is auteur van de boeken ‘HRM In Essentie’ (4e editie, Nederlandstalig) en 'HRM Basics' (Engelstalig), auteur van de column "Caerslicht" in het vakblad HRSquare, bedenker van de cartoonreeks "Fred & Co" op Twitter en Facebook en auteur van de gratis online cursus "HRM voor leidinggevenden en startende HR-medewerkers" (20 uur) op www.hrminessentie.be. Door zijn mix van academische onderbouw en professionele praktijkervaring is Ralf frequent gastspreker met lezingen en opleidingen voor organisaties en beroepsverenigingen en biedt hij vaak duiding in radio-, kranten- en televisie-interviews.