Project: Finance en securities

Omwille van het vertrouwelijke karakter wordt er in het postgraduaat Finance en securities gewerkt met cases. Deze zijn gebaseerd op reëel feiten- en cijfermateriaal.

De stuurgroep van het postgraduaat Finance en securities is steeds bereid mogelijke projecten die kaderen binnen de geziene leerstof van het postgraduaat in overweging te nemen.

Stel uw onderneming kandidaat voor dit project en vul hier de infofiche in.