Project: Marktonderzoek

Studenten voeren in kleine groepjes een compleet marktonderzoek uit. Dit kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.

U als opdrachtgever legt uw vraagstelling in detail aan hen voor en zij gaan aan de slag. Samen wordt de best passende onderzoeksmethodologie vastgelegd. De studenten zorgen voor het definiëren van de steekproef, het opstellen van vragenlijst of gespreksgids , voeren zelf het veldwerk uit, analyseren en rapporteren. En formuleren uiteraard aanbevelingen.

In het recente verleden mochten we projecten uitvoeren voor o.a. volgende opdrachtgevers: Antigifcentrum, Argenta, Aveve, De Lijn, Schoenen Torfs, De Fietsersbond, DM Institute, Vitaya, etc.

Dit project maakt deel uit van het postgraduaat Marketingmanagement.

Stel uw onderneming kandidaat voor dit project en vul hier de infofiche in.