Project: marketing assessment

Het postgraduaat Marketingmanagement is een opleiding die studenten klaarstoomt om in het bedrijf een verantwoordelijke functie op te nemen. Hierbij staat het marketing ‘denken en doen’ centraal. Een belangrijke competentie is het kunnen uitwerken van een adequaat marketingvraagstuk. In het tweede semester werken de studenten aan een Marketing Assessment voor een opdrachtgever.

Wat is een marketing assessment?
Het assessment omvat een gedetailleerde en objectieve evaluatie en bij uitbreiding advies m.b.t. een marketing vraagstuk. Een goed uitgewerkt assessment laat de opdrachtgever toe om op een onderbouwde en met de input van actuele marketingkennis een marktkans te evalueren, een marktsegment te analyseren, een concurrentie-analyse uit te voeren, ... Dit levert het bedrijf bijkomende inzichten en adviezen op.
Het laten uitvoeren van een marketing assessment laat toe om nieuwe (of gemiste) kansen te identificeren, het afwegen van het al dan niet investeren in bepaalde activiteiten zoals productlanceringen, aanboren van nieuwe marktsegmenten, de marktpositionering te optimaliseren, een doorgedreven concurrentie-analyse uit te werken, ...
 
EMS vraagt de opdrachtgever om een duidelijk afgebakend marketingvraagstuk te schetsen.
Bij voorkeur bevat deze briefing volgende elementen:
• Opdrachtgever: bedrijfsnaam, adres, ...
• Contactpersonen: namen van de verantwoordelijke voor de briefing en contact voor de studenten
• Aanleiding voor het assessment: bv. het bedrijf is op zoek hoe een productidee op de markt kan gebracht worden? Wie zijn de doelgroepen? Hoe kan dit aangepakt worden? Wat is de meest interessante doelgroep?
• Marketingvraagstuk: bv. hoe het inschakelen van content marketing in de marketingstrategie van de onderneming? Op welke manier kan het nieuw product/service adequaat op de markt gebracht worden?
• Scope van het assessment: bv. productcategorie, regio (land), marktsegment, concurrenten, ...
• Beschikbare informatie: bv. marktonderzoeken, interne data, rapporten, sector-informatie, ...
• Verwachte output: bv. SWOT-analyse en aansluitend adviezen, aanzet tot marketingplan (go-to-market), concurrentie-analyse en aansluitend positioneringsadviezen, aanzet tot marketing-mix, marktsegmentatie en aanbeveling van marktbenadering, ...
 
De studenten van het postgraduaat Marketingmanagement werken autonoom op dit project. Ze worden gecoacht door een EMS-professor/docent om tot een onderbouwd assessment te komen dat de opdrachtgever toegevoegde waarde oplevert. EMS vraagt de opdrachtgever om het studententeam dat op de opdracht werkt te briefen en tussentijds 2 gesprekken en/of contactmomenten te voorzien.
 
Stel uw onderneming kandidaat voor dit project en vul hier de infofiche in.