Sales project: analyse van de commerciële processen

Iedere onderneming wil beter presteren, beter dan de huidige bedrijfsresultaten en beter dan de concurrentie. Daarom is het belangrijk om de sterke en zwakke onderdelen van de commerciële organisatie in kaart te brengen.
Door goed de werking en de prestaties van de marketing en de sales te analyseren kan men zien waar het bedrijf staat en waar het kan verbeteren. Op basis van de analyse worden gefundeerde adviezen geformuleerd.
Het laten uitvoeren van dergelijke onderzoek is  voor ieder bedrijf interessant, zelfs een must. Want hoe kan men anders beoordelen of men goed bezig is? Of de marketingactiviteiten de sales faciliteren? Of de sales processen goed georganiseerd zijn? Hoe het zit met de performantie van de Sales Force? Enzomeer

Sales van bedrijf doorlichten op verschillende niveaus

Bij het onderzoek worden alle lagen binnen de verkooporganisatie betrokken: van de sales director, de sales managers tot de sales medewerkers; van strategisch niveau tot op tactisch- en operationeel niveau.

Hoe kan de analyse worden uitgevoerd?

Leidinggevenden en andere medewerkers kunnen geïnterviewd en geobserveerd worden. Eventueel kunnen ook door het bedrijf aangegeven klanten om hun mening gevraagd worden om o.a. klant loyaliteit en klanttevredenheid in kaart te brengen.


Mogelijke scans binnen het project

Onderstaand een opsomming van de verschillende onderdelen die in kaart kunnen gebracht worden:

Vertrouwelijk omgaan met uw gegevens

Vanzelfsprekend wordt op geen enkele wijze data van individuele organisaties verstrekt aan derden.
Uitkomsten worden toegelicht en besproken in een rapport en een presentatie
Het bedrijf krijgt een rapport met een duidelijke beschrijving van de commerciële processen en gefundeerde adviezen.
Na afloop van het onderzoek worden de resultaten ook gepresenteerd. In de presentatie worden de bevindingen doorsproken en verder vertaald naar concrete verbeteracties.

Contactpersoon

Geïnteresseerd in een analyse van de commerciële processen in uw organisatie? Neem dan contact met Erik Peeters (erik.peeters@odisee.be)