Jo Van den Bossche

Jo Van den Bossche is Directeur van EHSAL Management School (EMS) en tevens docent aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) voor de vakken Algemeen Boekhouden, Vennootschapsboekhouden en Financiële analyse. Hij is ook professor Boekhoudrecht aan de Fiscale Hogeschool (FHS).


Bij VEWA, de Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs, zetelt hij in de Raad van Bestuur. Hij is lid van de examencommissie van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB), waar hij reeds jaren actief is als voorzitter van de examenjury voor het mondelinge bekwaamheidsexamen van accountant. Hij maakt ook deel uit van ABKO, de Adviescommissie Boekhouden voor het Katholiek Onderwijs in de schoot van het VSKO.


Tevens is hij (co)auteur van talloze publicaties, waaronder de boeken: Praktisch Vennootschapsboekhouden (Uitgeverij De Boeck),  Boekhouden in kort bestek – Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders (Intersentia),  Comprendre la comptabilité – Les bases pour les non-spécialistes (Anthemis),  Analyseer de cijfers van je onderneming en bepaal haar waarde (Kluwer),  Financial statement analysis – a case study aproach (Kluwer) en De Ondernemer: Praktisch jaarboek voor de ondernemer en zijn adviseur (Kluwer). Hij schreef ook heel wat bijdragen voor het tijdschrift “Boekhoudtips” (Standaard Uitgeverij) waarvan hij co-hoofdredacteur