Valérie Kinon

Valérie Kinon, gastdocente Postgraduaat Finance en securities

 

Valérie Kinon heeft een master in Bedrijfswetenschappen en een master in Financial Economics. Bovendien is zij titularis van een professioneel diploma van financiëel analist (BVFA – Belgische Vereniging van Financiële Analisten).

17 jaar ervaring in de financiële sector: 7 jaar in de beurssector, 7 jaar in de Corporate Finance sector (fusies/overnames en waarderingen van bedrijven) en 3 jaar in de banksector (financiering van bedrijven) maken van haar een graag gezien gastspreker. 

Sinds 14 jaar geeft ze les in professionele seminaries.  Zo geeft zij les in het Frans aan ICHEC, ICHEC-Entreprises, Institut Cooremans, Université de Namur, enz., in het Engels bij ondermeer ABAF, Vlerick, Universiteit Amsterdam, enz. en in het Nederlands (Universiteit Amsterdam, Universiteit Gent, HUB, KUL, enz.).