PrintVerstuurDeel

Executive programma Investment adviser - iets voor u?

Topgastdocenten getuigen over hun inbreng in het executive programma Investment Adviser.

Na de sessie ‘Macro-economie voor investment advisers’ vraag je je niet langer fronsend af waarom de beurs gezakt is na de publicatie van de onderliggende inflatiecijfers in de VS of waarom de Italiaanse begroting belangrijk is voor de euro-wisselkoers. De samenhang tussen macro-economische indicatoren en financiële markten zal immers een stuk duidelijker zijn geworden. Je zal een beter begrip hebben van de belangrijkste macro-economische variabelen en hun interactie met de rente, de wisselkoersen en de aandelenmarkten.

Peter Vanden Houte, Chief Economist, ING Belgium


Een goede sectorselectie heeft, in aanvulling van fundamentele en technische analyse, een belangrijke, vaak onderschatte meerwaarde bij het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen. Want ongeacht hoe de markten ook bewegen, er zijn altijd sectoren die beter dan andere zullen presteren. Bovendien doen ze dit lang genoeg om er als belegger voordeel uit te halen. Na de sessie ‘Sectoranalyse’ zijn jullie in staat om niet alleen een sectorstrategie te ontwikkelen, maar om deze ook concreet toe te passen. Jullie zullen merken dat dit een bijkomende troef is om nog beter beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Let the Sector Force be with you!

Rudy De Groodt, Senior Equity Specialist, BNP Paribas Fortis Private Banking


Na een inleidende beschouwing omtrent de geld- en kapitaalmarkten en het monetaire beleid, overlopen we tijdens de sessie ‘Obligaties als beleggingsinstrument’ de verschillende soorten obligaties, hun kenmerken en de prijsbepaling ervan. De mogelijke risico’s erachter leren we begrijpen, meten maar vooral beheersen. Geheel onterecht wordt van deze beleggingsklasse doorgaans het minst verwacht: laat nét dat de reden zijn om deze verrassende underdog – eigenlijk dé basis van het financiële systeem – beter te leren kennen

.

Lode Casteleyn, Rentmeester – Vermogensbeheerder, Quaestor Vermogensbeheer


De sessies ‘Asset allocatie en principes van portefeuillebeheer’ laten de eerder aangereikte bouwstenen (financiële instrumenten, analysetechnieken, …) mooi in elkaar vallen. Uitgaande van het risicoprofiel van de cliënt en rekening houdend met de macro-economische context, leren we performante en risicogecontroleerde portefeuilles samenstellen die zo goed als mogelijk beantwoorden aan de noden van de klant in kwestie. Het bepalen van de strategie en de keuze van de financiële instrumenten krijgen uiteraard ook de nodige aandacht.  Tenslotte berekenen we de performantie en nuttige risicostatistieken van de portefeuille. De aangereikte kaders en principes worden in een tweede sessie afgetoetst aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases.

Philippe Mahieu, Partner – Gedelegeerd Bestuurder, FinFactor


De taksen en belastingen op spaar- en beleggingsproducten zijn niet mals in ons land: roerende voorheffing, taks op de beursverrichtingen, taks op de effectenrekeningen, premietaks, taks op het langetermijnsparen, ... Deze diverse directe en indirecte belastingen knagen vanzelfsprekend aan het uiteindelijke rendement. Een klaar en duidelijk inzicht in de beleggingsfiscaliteit kan dan ook niet ontbreken in deze opleiding. De sessie ‘Fiscale behandeling van beleggingsinstrumenten’ geeft u een overzicht van de fiscale regels én past ze toe per beleggingsinstrument. Je krijgt dus een theoretisch en praktisch inzicht in de materie.

Anne Meyus, Zaakvoerster, Meyus Juridisch & Fiscaal Vermogensadvies


Het executive programma Investment Adviser start op maandag 8 oktober 2018 en loopt over 18 maandagavonden.

Meer info ->

Of contacteer de verantwoordelijke programmacoördinator Stijn Leroy op 02/210 12 49 of via mail stijn.leroy@emsbrussel.be

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn
Ondermeer volgende bedrijven en organisaties schonken ons hun vertrouwen ...