Print VerstuurDeel

IT Strategie & Organisatie  
(ook voor niet-IT'ers)

Doel en verantwoording                        

IT vormt een essentiële factor voor de groei- en overlevingskansen van een onderneming in onze snel evoluerende bedrijfsomgeving.  Het succes van ondernemingen wordt steeds meer beïnvloed door een al dan niet effectief en efficiënt  IT management. Deze kritische afhankelijkheid vereist extra aandacht vanwege het management zodat IT-investeringen waarde creëren voor de organisatie en zodat de inherente risico’s worden beheerst en beperkt.

In een eerste module “IT Strategy & Governance” ontvangt u de nodige theoretische background  en ook veel praktische oefeningen om uw IT strategie te ontwikkelen, af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen en te implementeren.
De tweede module "IT Service management" vormt de ideale voorbereiding voor de certificatie "ITIL® v3.0 Foundation". 

De module “IT Legal Topics” gaat in op het moeilijke spanningsveld tussen recente technologieën en traditionele wetgeving. Met aandacht voor contracten, de bescherming van eigen (software)creatie, de regelgeving voor online handel en - reclame, enz.…. 

De laatste module “Enterprise Architecture & Management” geeft IT professionals een inzicht in belangrijke vraagstukken op deze vlakken. Deze module biedt u tevens toegang tot het Lean IT Foundation certificatie-examen.  

De opleiding koppelt theoretische diepgang aan praktische toepasbaarheid en biedt inzichten voor de uitbouw van de IT organisatie en voor het oplossen van IT vraagstukken. Zij vormt tevens de voorbereiding voor erkende certificaties als "ITIL® v3.0 Foundation" en "LEAN IT Foundation".

Het programma maakt deel uit van het postgraduaat IT Organisatie & Management.

Doelgroep

Deze opleiding biedt een gefundeerd en actueel overzicht van essentiële IT-managementpraktijken aan huidige en toekomstige IT-managers en directors, projectmanagers, IT- en business consultants en soortgelijke functies. Zij is ook relevant voor beleidsverantwoordelijken die een beter begrip wensen van hun IT-organisatie.

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn