Print VerstuurDeel

FAQ

In deze rubriek kan u de antwoorden op veel gestelde vragen terugvinden. Nieuwe vragen, opmerkingen en suggesties kan u steeds doorsturen naar emsinfo@emsbrussel.be

Waarom kiezen voor EHSAL Management School?

Wie kan zich inschrijven?

Kan ik mij na inschrijving laten vervangen door een collega?

Wat indien ik tijdens een sessie niet aanwezig kan zijn?

Kan ik ook modulair inschrijven?

Zijn EMS-programma's duur?

Zijn de prijzen inclusief BTW?

Welke kortingen kan ik genieten?

Kan ik betalen via de kmo-portefeuille?

Krijg ik een factuur?

Kan ik betalen met opleidingscheques voor werknemers?

Kan ik de cyclus 'Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid' of 'Postgraduaat Finance' of 'Postgraduaat IT Organisatie & Management' spreiden over 3 jaar?

In welke taal wordt er gedoceerd?

Krijg ik een officieel diploma?

Heb ik recht op betaald educatief verlof?

Hoe kan ik EHSAL Management School bereiken?

Kunnen data waarop programma's doorgaan wijzigen?

Wat indien ik niet tevreden ben over een opleiding?

Kunnen trainingen ook intern georganiseerd worden?

Ik kan de online brochures niet lezen?
 

Waarom kiezen voor EHSAL Management School?

EMS, een samenwerking tussen KU Leuven en Odisee, houdt de vinger aan de pols van de professionele wereld. Onze opleidingen spelen in op bestaande en nieuwe behoeften, zowel wat inhouden als didactische methoden betreft.
De overzichtelijke programmabrochures informeren de deelnemers correct en volledig over het opleidingsaanbod. En dan komt het er natuurlijk op aan ook te doen wat je belooft en stelselmatig te verbeteren waar dit mogelijk blijkt. Competente en boeiende sprekers, aangepaste didactische werkvormen en infrastructuur, verzorgde syllabi, een vriendelijk onthaal, een objectieve en billijke evaluatie … It’s common sense, but not common practice !
--------------------------------------------------------------------------------

Krijg ik een factuur?

EMS maakt debetnota's op als factuur.

Wie inschrijft voor een langlopend programma bekomt een debetnota (factuur) vanwege Odisee op het op het inschrijvingsformulier aangeduide adres.

--------------------------------------------------------------------------------

Kan ik betalen met Vlaamse opleidingscheques voor werknemers?

Sinds 1 maart 2015 zijn er belangrijke wijzigingen. Enkel in het kader van een zogenaamd POP kan u betalen met opleidingscheques voor werknemers. Meer info op http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

--------------------------------------------------------------------------------

Kan ik mij na inschrijving laten vervangen door een collega?

Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen langlopende executive programma's en kortlopende initiatieven.

Aangezien voor de langlopende executive programma's de deelnemers moeten voldoen aan vooraf bepaalde selectiecriteria om toegelaten te worden, kan vervanging voor een langere periode slechts indien de vervanger ook voldoet aan de inschrijvingsvereisten. In uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, zakenreis, e.d.) kan voor een korte periode en in overleg met de programmacoördinator evenwel een vervanging worden toegestaan die niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet.

Voor kortlopende initiatieven kan u zich steeds laten vervangen door een collega. Wij verwachten wel dat u ons hiervan kort op de hoogte brengt (telefoontje, e-mail, fax), zodat wij de documentatie die op naam is kunnen doorspelen aan de vervanger.
--------------------------------------------------------------------------------

Kunnen trainingen ook intern georganiseerd worden?

EHSAL Management School organiseert ook in company-opleidingen voor de diverse deelgebieden uit haar aanbod.

Wij voerden reeds belangrijke opdrachten uit voor o.m. KBC, Engie, Belgacom, Mazda, Attentia, Soficao, BT, Mölnlycke, De Lijn, het Kabinet van de Gemeenschapsminister van Onderwijs, de Europese Commissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel, de VMM, Sofico, ASVB-Bouwtaak, B.A.T., de Fracarita-groep enz….
--------------------------------------------------------------------------------

Welke kortingen kan ik genieten?

Er geldt een korting van 10% vanaf 3 deelnemers uit eenzelfde bedrijf die inschrijven voor hetzelfde executive programma.
EMS-alumni van de executive programma's en postgraduaatopleidingen genieten eveneens een korting van 10% op de executive programma's.
Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar.

--------------------------------------------------------------------------------

Wat indien ik tijdens een sessie niet aanwezig kan zijn?

Indien u voor een bepaalde sessie verhinderd bent, dan houden wij het cursusmateriaal voor u beschikbaar. Wij streven er trouwens ook naar dat het cursusmateriaal niet louter bestaat uit werksyllabi (cases, slights, e.d.), maar ook uit een geschreven neerslag waarin u voldoende materiaal vindt om de gemiste sessie zelfstandig door te nemen, of wij zorgen per programma voor een handboek dat een standaard-referentiewerk is waarop deelnemers kunnen terugvallen als leidraad.

Voor sommige programma's (zoals bij voorbeeld Bedrijfskunde en Projectmanagement), die meerdere malen parallel worden georganiseerd beschikt u trouwens nog over een uitwijkmogelijkheid indien u op de voorziene avond verhinderd bent.

Voor de kortlopende initiatieven kan u zich ook steeds laten vervangen door een collega. Voor sessies uit het langlopend programma kan dit slechts mits voorafgaandelijk akkoord vanwege de programmacoördinator.
--------------------------------------------------------------------------------

Kan ik de cyclus "Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid" of "Postgraduaat Finance" of "Postgraduaat IT  Organisatie & Management" spreiden over 3 jaar?

Wie een van voornoemde Postgraduaten wenst te behalen moet meerdere programma-onderdelen volgen (zie brochure of website). U kan deze naar keuze volgen tijdens één academiejaar (2 sessies per week) of spreiden over twee academiejaren (1 sessie per week). De maximumperiode om deze opleiding te spreiden bedraagt 3 academiejaren.
--------------------------------------------------------------------------------

In welke taal wordt er gedoceerd?

De EMS-cycli worden in het Nederlands gedoceerd. Het cursusmateriaal (syllabi, cases, handboeken, e.d.) kan evenwel in een andere taal (voornamelijk het Engels) worden aangeboden.


De PMP®-Preparation-programma's worden in het Engels gedoceerd.
--------------------------------------------------------------------------------

Zijn de prijzen inclusief BTW?


De prijzen zijn steeds inclusief BTW tenzij anders vermeld.
--------------------------------------------------------------------------------

Kan ik betalen via de kmo-portefeuille?

EMS is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille. Via de kmo-portefeuille kan u genieten van een subsidie van 40% (kleine onderneming) of 30% (middelgrote onderneming) van de inschrijvingsprijs. Alle inof over voorwaarden en de te volgen procedure vindt u op www.kmo-portefeuille.be

---------------------------------------------------------------------------------

Krijg ik een officieel diploma?

Binnen het kwalificatie- en certificeringskader van permanente vorming van de Associatie Leuven onderscheiden we drie types, elk met hun eigen kenmerken en afsluitende bewijzen:

- Postgraduaatopleidingen (PGO) vooropleidingen van minimum 20 studiepunten na voltooiing van een bachelor- of masteropleiding. Wie slaagt ontvangt een wettelijk erkend postgraduaatgetuigschrift (conform art. 17§1 van het Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen) dat wordt uitgereikt door een universiteit of door een hogeschool (mogelijk zelfs in co-certificering);

- Permanente vorming met getuigschrift (PVG), voor trajecten van permanente vorming (andere dan postgraduaten) met een formele evaluatie van het leerresultaat;

- Permanente vorming met attest van deelname (PVA): een aanwezigheidsattest wordt uitgereikt aan wie deelnam aan activiteiten van permanente vorming zonder examen of evaluatie.

Binnen het programma-aanbod van EHSAL Management School (EMS) zijn de drie voormelde vormen van certificering beschikbaar. Gezien de reputatie van EMS binnen de bedrijfswereld, en het feit dat EMS een samenwerking is tussen Odisee Hogeschool en KU Leuven,  genieten de getuigschriften ook in de praktijk een ruim aanzien.

--------------------------------------------------------------------------------

Wie kan zich inschrijven?

Per programma wordt de doelgroep omschreven in de programma-brochure. Kandidaat deelnemers die hieraan voldoen, worden toegelaten nadat hun inschrijving aan de selectiecommissie werd voorgelegd. Kandidaat deelnemers moeten hiertoe een kort curriculum vitae (personalia, genoten opleiding, professionele ervaring) meesturen.

Ook personen die geen academisch diploma hebben kunnen worden toegelaten indien zij een vergelijkbare praktijkervaring kunnen voorleggen (minimum 3 tot 5 jaar ervaring in een managementfunctie).
--------------------------------------------------------------------------------

Heb ik recht op betaald educatief verlof?

Sommige programma’s geven recht op betaald educatief verlof. Neem hiertoe contact op met de betrokken programmacoördinator.
--------------------------------------------------------------------------------

Wat indien ik niet tevreden ben over een opleiding?

EHSAL Management School heeft een uitgebreid kwaliteits-zorgsysteem. Deelnemers worden na afloop van iedere sessie of van ieder thema gevraagd naar hun evaluatie zowel op inhoudelijk als op didactisch vlak.

Daarnaast wordt er ook een organisatorische en een globale programmaevaluatie gehouden. Al deze evaluaties gebeuren naamloos.

Tot slot kunnen deelnemers ook steeds de verantwoordelijke programmacoördinator contacteren.

--------------------------------------------------------------------------------

Zijn de EMS-programma’s duur?

Neen, alhoewel de inschrijvingsprijzen op het eerste zicht hoog kunnen lijken, zijn onze programma’s relatief goedkoop. Zeker wanneer u de kostprijs per gedoceerd uur bekijkt. Onze topdocenten, allen gerenommeerde academici of vooraanstaande bedrijfsmensen, die uw professionele kennis bijspijkeren en aldus uw carrièrekansen vergroten.

Bovendien omvat de inschrijvingsprijs ook een uitgebreide set aan syllabi en/of boeken.

Ook in vergelijking met de prijzen voor seminaries over één soortgelijk deelonderwerp zijn onze programma’s heel goedkoop (vergelijk bij voorbeeld onze prijs voor het programma Praktische Managementvaardigheden of Investment Adviser met de prijs van seminaries over deze themata).
--------------------------------------------------------------------------------

Kan ik ook modulair inschrijven?

Voor een aantal programma’s is modulair inschrijven mogelijk. Wij verwijzen u hiervoor naar onze programmabrochures of naar de informatie op deze website. Wie slechts een module volgt kan uiteraard geen examen afleggen voor het volledige programma.

--------------------------------------------------------------------------------

Kunnen data waarop programma's doorgaan wijzigen?

Onze vermelde data zijn vatbaar voor wijzigingen in geval van overmacht. D.w.z. dat bv. door ziekte van een docent een sessie kan worden uitgesteld of verwisseld.
Indien er onvoldoende inschrijvingen voor een programma zijn, kan beslist worden dit te annuleren of uit te stellen. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de programmacoördinatoren.
--------------------------------------------------------------------------------

Hoe kan ik EMS bereiken?

Openbaar vervoer
EMS is gelegen in het hartje van Brussel en is makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
U neemt best de trein met bestemming Centraal Station Brussel. Vanuit het station volgt u de Keizerinlaan richting St-Michiels-kathedraal. Tegenover de kathedraal vindt u op uw linkerzijde de Stormstraat. U stapt ongeveer 7 minuten naar EMS.

Er is een bushalte vlak voor de school. Voor meer informatie betreffende dienstregeling van bus, tram of metro kan u terecht op de website van MIVB

Wagen
Vanuit richting Antwerpen E19
U neemt de ring Namen-Luik-Brussel. U blijft de ring volgen en neemt niet afrit Brussel-Evere. U neemt wel afrit Leuven-Brussel en volgt de richting Brussel E40. U volgt richting Centrum (tunnel). Zie verder uitleg komende uit Leuven.

Vanuit richting Gent E40
In Groot-Bijgaarden (einde autosnelweg) blijft u steeds rechtdoor rijden. U rijdt op de Keizer Karellaan tot aan de Basiliek. U rijdt in de tunnel. U neemt de eerste afrit boven de grond (= afrit Brussel, niet Sainteclette).

Vanuit richting Leuven E40
U volgt de richting Brussel Centrum. Eens boven de grond rijdt u rechtdoor tot aan Rondpunt Schuman-Europese Gemeenschap. U maakt een kwartdraai naar rechts en volgt richting Brussel Centrum (Wetstraat).

-> Liggingsplan
--------------------------------------------------------------------------------

Ik kan de online brochures van EMS niet lezen.

De uitgebreide brochures zijn enkel beschikbaar in PDF-formaat. Om deze te kunnen lezen dien je over Adobe Acrobat Reader te beschikken. Je kan deze software gratis downloaden via de website van Adobe

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn