Print VerstuurDeel

Getuigenissen

Door de opleiding ‘Corporate finance’ kreeg ik de kans om een aantal aspecten van financieel beleid op te frissen en vervolgens concreet toe te passen. De opleiding is een uitstekende manier om je blik te verruimen en finance in de complete bedrijfscontext te zien. De behandelde topics zijn ongelooflijk boeiend, leerrijk en zetten aan tot nadenken.

De ervaren docenten zijn zeer professioneel maar toch toegankelijk, ze nodigen uit tot interactiviteit.”

Delphine Vandermersch, Business Analyst Investeringen / 2014-2015
Dankzij de opleiding verwierf ik een betere kennis van financieel beheer (zoals investeringsbegrippen) en een bredere kijk op de verschillende bijbehorende financiële aspecten (zoals waarderingsmethodes). Deze nieuwe inzichten en competenties geven een duidelijke meerwaarde aan mijn huidige functie.

Didier Cuvelier, Business Manager Networks Support D'Ieteren NV / 2010-2011


Deze postgraduaatsopleiding is een absolute aanrader voor iemand die een beter inzicht wenst te verwerven in het financiële beleid van een onderneming. Vetrekkend van een theoretische basis wordt er steeds verwezen naar talrijke praktijktoepassingen wat het geheel niet alleen levendiger maar ook begrijpelijker maakt. Ook de docenten beschikken over deze ideale mix van kennis en praktijkervaring. Dankzij deze opleiding heb ik zowel een betere kennis verworven van financieel beheer (investeringsbeslissingen, …) als een bredere kijk op de verschillende bijhorende financiële aspecten (waarderingsmethodes, …). Deze nieuwe inzichten en competenties geven een duidelijke meerwaarde aan mijn huidige functie.

 Didier Cuvelier, Business Manager - Networks Support D’Ieteren N.V./2007-2008


Na mijn opleiding tot industrieel ingenieur, gekozen vanuit mijn passie voor techniek, zocht ik nog een praktische hands-on opleiding inzake “corporate finance”, onderbouwd met de nodige theorie.

Ik koos echter om dadelijk het volledige Postgraduaat Accountancy & Finance (Financial Accounting en Corporate Finance) in één academiejaar af te werken. Deze opleiding bij EMS bleek de perfecte match en ik pluk nu reeds de vruchten van deze opleiding in de consultingfirma die ik vorig jaar ben opgestart.

Louis-Philippe de Sonnaville, Zaakvoerder Trans-Actions Consulting/2007-2008


Dit jaar volgde ik bij EMS het programma "corporate finance", een onderdeel van de cyclus "Postgraduaat in Accountancy" waarvan ik vorig jaar al "financial accounting" heb gevolgd.

Voor EMS heb ik niet zomaar gekozen. Een eerste troef is uiteraard de ligging. Het centrum van Brussel is in de avondspits met zowel het openbaar vervoer als met de auto éénvoudig bereikbaar.

De hoofdreden om voor EMS te kiezen is echter de kwaliteit van de georganiseerde opleidingen. De voorbije jaren volgde ik reeds enkele andere langlopende programma's en het valt op dat de inhoud hiervan steeds een coherent geheel vormt. De verschillende docenten weten van elkaar precies wat er gedoceerd werd en zal worden. Hierdoor wordt herhaling vermeden zodat onze schaarse beschikbare tijd optimaal benut wordt. Daarnaast valt het ook op dat de docenten niet lukraak gekozen worden. Door een ver doorgedreven evaluatie is elke docent verplicht het beste van zichzelf te geven. Wie niet voldoet valt uit de boot !

Het programma corporate finance is aan te raden voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het financiële beleid van een bedrijf. Het programma is in eerste plaats gericht op mensen uit "het wereldje", maar ook "symathisanten" komen aardig aan hun trekken. Voor mezelf was deze cursus een perfecte synthese van wat ik destijds als licentiaat handelswetenschappen geleerd heb en van wat ik de sindsdien uit de praktijk heb opgestoken. “

Roel Willems, Financieel Directeur bij Antalis NV, Asse/2003-2004


“Nadat ik in 1992 afstudeerde aan de Fiscale Hogeschool kreeg ik ieder jaar de programmabrochure van EHSALl Management School toegestuurd.

Het programma Corporate Finance en Financial Accounting sprak me sterk aan. Vooral het aspect herbronnen en updating en uitbreiding van vakkennis heeft me er toe aangezet deze Master opleiding te volgen.

Halfweg loopbaan vond ik dit echt een noodzaak. En het feit dat de colleges gegeven worden door mensen uit de praktijk kon de meerwaarde alleen maar groter maken.

Na afloop kan ik bevestigen dat wie deze opleiding ernstig aanvat, achteraf zal kunnen vaststellen dat de toegevoegde waarde voor de dagdagelijkse praktijk zeer groot is.

Ik heb er geen seconde spijt van en vind dit echt een aanrader.”

Leo Verschueren, Zaakvoerder Boekhoudkantoor Leo Verschueren, Erkend Boekhouder – Fiscalist B.I.B.F./2003-2004


Twee jaar geleden besliste ik om mij in te schrijven voor de opleiding "Postgraduaat in accountancy & finance" aan Ehsal Management School omdat ik mijn kennis op het vlak van de accountancy tegelijkertijd wou updaten en verbreden, respectievelijk verdiepen.

Omwille van de grote afstand tussen mijn woonplaats en Brussel (zo'n 100 km enkel) koos ik ervoor om de opleiding te spreiden over twee jaar.

Daarom volgde ik het programma "Corporate Finance" tijdens academiejaar 2002-2003 en "Financial Accounting" in 2003-2004.

Het businessgame Ecoman volgde ik ook tijdens het tweede jaar.

Aangezien ik beroepshalve voornamelijk in aanraking kom met kleine ondernemingen en hun boekhouding heeft EMS mij met deze opleiding niet alleen in staat gesteld om mijn hoger geciteerde doelstellingen te realiseren maar ook - en misschien wel vooral -om mij te herbronnen.

Inderdaad, herbronnen: ofschoon de opleiding in wezen gericht is op de accountancy en de ondernemingseconomie van de grote ondernemingen - waaronder de (beursgenoteerde) multinationals en andere "global players" - ben ik er in de loop van mijn studie van doordrongen geraakt dat wat goed is voor zo'n grote ondernemingen dat vaak ook is voor de zo talrijke kleinschalige familiale bedrijfjes die België rijk is.

Kortom: door deze opleiding is mijn visie op mijn vakgebied zonder meer verruimd. Meer nog: zonder altijd tot in detail te (kunnen) gaan, hebben de EMS-professoren mij vertrouwd gemaakt met een (ver)nieuw(d) instrumentarium - noem het zo u wil een "toolkit" - waarvan ik dankbaar gebruik maak in mijn dagelijkse werkzaamheden. Geïnteresseerden in de "master" c.q. "postgraduate" in accountancy & finance zijn bij deze dus gewaarschuwd: de EMS biedt immers niet de zoveelste opleiding aan!

Marc Peeters, Zaakvoerder Peeters Boekhouders BVBA, Erkend Boekhouder-Fiscalist B.I.B.F./2002-2003

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn