Print VerstuurDeel

Programma

Inhoud en structuur van het programma

Het programma loopt over 18 donderdagavonden van 18u tot 21u30 in Odisee/KU Leuven campus Brussel. De sessies starten op 10 oktober 2019 en eindigen op 21 maart 2020.

De twee financiële beslissingen waarmee elke manager voortdurend geconfronteerd wordt, zijn enerzijds de financieringsbeslissing (optimaal gebruik van passiva) en anderzijds de investeringsbeslissing (optimaal gebruik van activa).  Mits het optimum ook daadwerkelijk wordt bereikt, zal tevens de waarde van de onderneming gemaximaliseerd kunnen worden.  Het programma werd dan ook volgens deze logica opgebouwd.

Module 1: Kerncompetenties (35 uur)
Sessie 1: Corporate Finance: Begrippenkader (3,5 uur)

De financieringsbeslissing (14 uur) 
Sessie 2: Optimale vermogensstructuur: eigen vermogen en vreemd vermogen
Sessie 3: Alternatieve financieringsbronnen voor (startende) ondernemers
Sessie 4: Cash is king: kasstromen
Sessie 5: Financieel evenwicht en groei: workshop

De investeringsbeslissing (7 uur)
Sessie 6: Investeringsbeslissingen I
Sessie 7: Investeringsbeslissingen II: berekeningsmethoden

De waarde van de onderneming ( 10,5 uur)
Sessie 8: Waarderingsmethoden I
Sessie 9: Waarderingsmethoden II
Sessie 10: Waarderingsmethoden III: workshop

Module 2: Special Topics (28 uur)
In deze module worden er enkele speciale topics behandeld welke de randvoorwaarden van deze beslissingen beïnvloeden.

Sessie 11: Treasury- en riskmanagement I
Sessie 12: Treasury- en riskmanagement II
Sessie 13: Fusies en overnames I
Sessie 14: Fusies en overnames II
Sessie 15: High performance in finance
Sessie 16: Fiscale en juridische aspecten inzake Corporate finance I
Sessie 17: Fiscale en juridische aspecten inzake Corporate finance II
Sessie 18: Financial engineering

Meer programma-inhoudelijke info zoals kerndoelen, leerinhoud, onderwijsmethoden, evaluatiemodaliteiten, e.d., is terug te vinden in de ECTS-fiche Corporate Finance.

.

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn