Print VerstuurDeel

Financial Controlling

Luc Leunens brengt een getuigenis over de opleidingen Financial controlling en financial accounting.

Doel en verantwoording

Om een organisatie doelgericht te sturen is een nauwgezette opvolging van haar prestaties noodzakelijk. De beste ondernemingsstrategie faalt indien zij gebaseerd is op onvolledige of inaccurate financiële informatie, of indien financiële gegevens fout worden geïnterpreteerd.  Hier ligt een cruciale taak voor de “financial controller” die zich alsmaar meer pro-actief moet opstellen.

Dit programma geeft een ruim overzicht van de rol van de controller als manager. Het focust daarbij op de relatie tussen strategie en financieel beheer. Naast het klassieke instrumentarium inzake beheerscontrole gaat ook ruim aandacht naar recente ontwikkelingen in het vakgebied zoals balanced scorecard, time-driven ABC, value based management en de creatie van aandeelhouderswaarde.

Het programma Financial Controlling maakt deel uit van een ruimere postgraduaatcyclus en is erkend door het IAB in het kader van de permanente vorming.

Doelgroep

Het programma richt zich tot corporate controllers, business controllers, management- en cost accountants, financiële directeurs, kortom tot kaderleden uit het accounting- en financedepartement verantwoordelijk voor beheerscontrole, financiële planning, budgettering en rapportering. Ook algemene directeurs en externe adviseurs (senior auditors, consultants,…).

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn