Print VerstuurDeel

Projectmanagement

Docent Didier Brackx geeft een getuigenis over het executive programma Projectmanagement.

Doel en verantwoording

Snelheid, soepelheid en aanpasbaarheid vormen de basis voor bedrijfssucces. Met het oog op een grotere wendbaarheid gaan ondernemingen steeds vaker projectmatig werken. Het aantal complexe en sterk ingrijpende projecten neemt toe. Tijd, beschikbare middelen en opgelegde vereisten vormen daarbij vrijwel steeds beperkende en dwingende factoren.

Het programma Projectmanagement biedt u zowel de theoretische grondslagen als inzicht in de nodige praktische vaardigheden aan de hand van bedrijfsvoorbeelden, cases en oefeningen. De programma-aanpak steunt op ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’ van het Project Management Institute, dé internationaal erkende standaard, gekend als de PMBOK® Guide . Naast fasering, planning en beheersing gaat veel aandacht naar de menselijke inbreng. Een uitgebreide examencase die u uitwerkt in team, loopt als een rode draad door het hele programma. De nadruk ligt sterk op groepswerk en teamondersteuning via workshops, permanente begeleiding en feedback. Deze intensieve opleiding vraagt inzet en volharding van de deelnemers. Naast de wekelijkse sessies, moet u frequent in groepsverband aan uw case-opdracht werken om te slagen.
Het attest van deelname aan de opleiding geeft u toegang tot het CAPM® examen.

Dit programma maakt ook deel uit van twee postgraduaatcycli: het postgraduaat in Industrieel ondernemingsbeleid en het postgraduaat IT Organisatie & Management.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot projectmanagers, academisch geschoolden en kaderleden die als verantwoordelijke of betrokkene aan projecten werken. Deelnemers met uiteenlopende functies en uit verschillende sectoren, zorgen voor een multidisciplinaire en multifunctionele teamervaring, die u ook in aanraking brengt met heel wat verschillende bedrijfsculturen.

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn