Print VerstuurDeel

FAQ

 

Wat is EMS?

In welke taal wordt er gedoceerd?

Zijn er regelmatig veranderingen in het uurrooster?

Hoe lang duurt het academiejaar?

Moeten we een thesis/eindwerk maken?

Wat op gebied van work load bij de postgraduaten? 

Wanneer gaan de examenperiodes door?

Hoe verlopen de examens?  

Krijgen mijn ouders nog kindergeld?

Wat als ik een les mis?

Wat is het maximum aantal inschrijvingen per richting?

Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven?

Wat is het verschil tussen een postgraduaat en een master-na-master?

Welke voorkennis heb ik nodig?

Kan ik een postgraduaat combineren met een andere opleiding?

Kan ik een postgraduaat (dagprogramma) combineren met een half- of voltijdse job?

Kan ik een postgraduaat combineren met een masterproef/eindwerk uit vorige opleiding? Of met enkele vakken?

Omvatten de postgraduaten een stage?

Heb ik recht op een studiebeurs?

Waar vind ik info over kot/huisvesting in Brussel?

Ik heb een gmail account en ontvang geen e-mailberichten van EMS.

De EHSAL Management School (EMS) is sinds 1988 een actieve speler in het onderwijslandschap in België.

Meer info over EMS

De postgraduaten en dagprogramma’s werden geïntroduceerd in het academiejaar 2008-2009 en zijn specifiek gericht op pas afgestudeerde bachelors en masters die een sterk praktijkgerichte aanvullende opleiding zoeken.

 • In welke taal wordt er gedoceerd?

Alle gastdocenten geven de sessies in het Nederlands. Handouts of cursussen kunnen echter wel Engelstalig zijn of anderstalige quotes bevatten.

Aangezien de sessies gegeven worden door gastdocenten die een drukke agenda hebben, kan het gebeuren dat een sessie heringepland wordt. Het is daarom ook belangrijk regelmatig je uurrooster online te raadplegen.

 • Hoe lang duurt het academiejaar?

Het academiejaar bestaat uit 2 semesters. Een algemeen overzicht van het academiejaar vind je hier.

 • Moeten we een thesis/eindwerk maken?

De postgraduaten omvatten geen masterproef of eindwerk. Wel zijn er grote opdrachten met presentaties, maar deze dienen uitgevoerd te worden in groep. Daarenboven is geen enkele opdracht theoretisch van aard. De postgraduaten zijn gebaseerd op “learning by doing” en omvatten bijgevolg enkel praktijk casussen.

 • Wat op gebied van work load bij de postgraduaten?

De postgraduaten omvatten 40 studiepunten en lopen van oktober tot en met april.
In het eerste semester is er gemiddeld 15u les, terwijl dit in het tweede semester nog 10u is. Let wel, naarmate het academiejaar vordert heb je meer en meer groepsopdrachten waaraan gewerkt moet worden. Enkele docenten geven soms tijdens de sessie een kleine case die je dan op het einde van diezelfde sessie afgeeft.
Je bent volledig vrij in je planning zolang je de deadlines respecteert. Merk ook op dat er verschillende vakantieperiodes zijn zoals de herfstvakantie die je indien nodig kan gebruiken om aan de projecten te werken.

Uitzondering op het bovenvermelde is het postgraduaat Sales en business development. Dit programma bestaat uit 30 studiepunten en loopt tot en met maart.

Ja, maar anders dan in de basisopleidingen hoger onderwijs (master of bachelor) wordt er geen formulier rechtstreeks doorgestuurd door de EMS. Jullie ouders moeten het formulier (P7) bij het kinderbijslagfonds aanvragen. Jullie vullen dit zelf in en sturen het samen met het attest kinderbijslag (werd je door EMS opgestuurd of ontving je bij de start van het postgraduaat) naar het kinderbijslagfonds.

 • Wat als ik een les mis?

Het missen van een sessie leidt op zich niet tot problemen daar er geen verplichte aanwezigheid is, tenzij anders vermeld staat op de ECTS-fiche van dat opleidingsonderdeel. Tijdens bijvoorbeeld de bedrijfsbezoeken, business game, examens, ... is er wel verplichte aanwezigheid. In geval van ziekte is het belangrijk een ziektebriefje af te geven op het EMS secretariaat. 

De planning van de examens is terug te vinden in de respectieve uurroosters van de postgraduate dagprogramma's en op het digitale leerplatform Toledo.
Afhankelijk van het gevolgde postgraduaat plannen we een eerste examen begin november. In januari gaat de eerste examenperiode door. Tijdens het tweede semester valt de examenperiode voornamelijk in april. Herexamens vinden plaats in juni.

Meer informatie over de examens vind je terug in de zogenaamde ECTS (European Credit Transfer System)-fiches. Een opleidingsonderdeel bestaat in de regel uit verschillende sessies gedoceerd door verscheidene gastdocenten. Hoe de evaluatie gebeurt, staat beschreven in deze fiches. Je vindt ze terug in het programma-overzicht per postgraduaat. Klik hierin op een opleidingsonderdeel naar keuze en je krijgt de volledige informatie. 

De programmacoördinator van ieder postgraduaat treedt op als ombuds en zal jou graag extra info geven bij eventuele vragen omtrent examens. Verder kan je het Onderwijs- en examenreglement raadplegen.

 • Wat is het maximum aantal inschrijvingen per richting?

Voor elk postgraduaat kunnen zich per jaar maximum 50 studenten inschrijven. Het toegelaten aantal inschrijvingen wordt bewust laag gehouden. Enkel zo kunnen we een optimale interactie tussen studenten en gastdocenten waarborgen tijdens de lessen en de coachingsessies.

Je kan je inschrijven voor een volgend academiejaar vanaf de eerste infodag. Van zodra de limiet van het maximum aantal inschrijvingen is bereikt voor een bepaald postgraduaat kan er niet meer ingeschreven worden voor die richting. Het “first come, first served”-principe wordt hier dus toegepast. Tijdig inschrijven is dan ook een must.

 • Wat is het verschil tussen een postgraduaat en een master-na-master?

Een postgraduaat is een wettelijk erkende titel en geen diplomatitel, m.a.w. je ontvangt na het succesvol afleggen van de examens een getuigschrift en geen diploma. In praktijk merken we dat bedrijven, waar je achteraf gaat solliciteren, over het algemeen het succesvol volgen van een postgraduaat van EHSAL Management School zien als een meerwaarde t.o.v. diegenen die deze ervaring niet hebben opgedaan.

Een postgraduaatopleiding zit niet vastgebonden aan het 60 studiepunten systeem waar andere hogeschool- en universiteitsopleidingen wél aan vast zitten. De EMS-postgraduaten hebben een programma van 40 studiepunten (met uitzondering van het postgraduaat Sales en business development: 30 studiepunten).Een belangrijk punt is dat alle ManaMa opleidingen ook een thesis bevatten. Bij de EMS-postgraduaten: geen thesis!

EMS-postgraduaatopleidingen zijn in het algemeen (veel) praktijkgerichter dan ManaMa. Het is niet de bedoeling dat je uren theorie gaat moeten blokken (alhoewel er wél examens zijn), er zijn heel veel praktische cases, groepsopdrachten, presentaties en een aantal papers.

Een ander verschil is het feit dat Masteropleidingen gesubsidieerd worden. Postgraduaatopleidingen zijn niet gesubsidieerd en zijn een stukje duurder maar hierin zitten wel alle cursussen, handboeken en examengeld vervat.

Het is mogelijk om deze opleiding te beginnen met (quasi) eender welk voordiploma (Master of Bachelor). In de deelnemersgroep zitten economisten, maar ook studenten die communicatie, vertaler-tolk of filosofie gestudeerd hebben en zelfs uit nog andere vakgebieden komen.
Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een beetje vreemd, maar dat  brengt ook veel positieve aspecten met zich mee. Bij de groepswerken is het bijvoorbeeld interessant om met mensen samen te werken die een andere (studie) achtergrond hebben omdat hun kijk op marketing en economie soms verschilt van die van pure economisten. Het is trouwens ook handig omdat iedereen sterkere kanten heeft ontwikkeld dankzij die verschillende vooropleidingen en die kunnen goed gebruikt worden bij de verschillende opdrachten.

 • Kan ik een postgraduaat (dagprogramma) combineren met een half- of voltijdse job?

Een postgraduaat (dagprogramma) is o.i. niet te combineren met een half- of voltijdse job. Wij richten ons in hoofdzaak tot pas afgestudeerde bachelors en/of masters. Learning by doing/ervaringsgericht leren via real cases/bedrijfsprojecten - die onder begeleiding van coaches in kleine groepen gebeuren - is de kern van ons leerproject en je aanwezigheid hierbij is essentieel.
Uiteraard staat onze opleiding open voor zij die al enige werkervaring hebben. De lessen van de postgraduate dagprogramma's zijn dus overdag. Het is niet mogelijk om de vermelde postgraduaten in avondopleiding te volgen.

EMS biedt in haar avondprogramma's opleidingen aan die je mogelijks kunnen interesseren. Via deze link kan je een keuze maken uit het ruime aanbod.

 • Kan ik een postgraduaat combineren met een andere opleiding?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk wat voor type de andere opleiding is. We kunnen stellen dat de postgraduaten niet te combineren zijn met een andere dagopleiding aangezien het uurrooster regelmatig verandert. Bovendien is de werklast ook moeilijk combineerbaar met een andere voltijdse dagopleiding. Een avondopleiding, vb. 1 à 2 avonden per week, is wel mogelijk.

 • Kan ik een postgraduaat combineren met een masterproef/eindwerk uit vorige opleiding? Of met enkele vakken?

De postgraduaten zijn combineerbaar met een masterproef/eindwerk of enkele vakken uit een vorige opleiding. Je kan de herfst- en krokusvakantie zeker benutten om te werken aan dergelijke zaken. Bovendien is er in het tweede semester minder les. Mits goede planning is het zeker doenbaar.

 • Omvatten de postgraduaten een stage?

De postgraduaten voorzien geen stage. Praktijkervaring wordt opgedaan tijdens de sessies gedoceerd door ervaren gastdocenten en bij het uitvoeren van de verschillende bedrijfsprojecten.  
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vrijwillig een stage te lopen. Onder bepaalde voorwaarden kan dit met de hulp van EMS. 

Deze basisvoorwaarden zijn:

- de stage is onbezoldigd

- er moet een rechtstreeks verband zijn met een gevolgd opleidingsonderdeel of de opleiding

- max. 60 arbeidsdagen bij eenzelfde stagebedrijf

- geen buitenlandse stages

Contacteer de programmacoördinator van de door jou gevolgde opleiding om de noodzakelijk documenten in orde te brengen.

Er zijn drie voorwaarden waaraan je tegelijkertijd moet voldoen om een studietoelage van de Vlaamse overheid te verkrijgen, namelijk nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden.
Jammer genoeg zijn postgraduaten geen financierbare opleidingen. Hierdoor kan je niet voldoen aan de studievoorwaarden om recht te hebben op een studietoelage, zelfs al zou je voldoen aan de nationaliteits- en financiële voorwaarden. Meer info vind je op www.centenvoorstudenten.be .

Voor vragen in verband met kot/huisvesting neem je best contact op met collega Marieke Steurs. Je vindt haar contactgegevens hier.

Op volgende gmail helppagina vind je info over hoe je dit kan oplossen.

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn