Print VerstuurDeel

Programma-overzicht

 Postgraduaat Vermogensbeheer 2019-2020*

 Opleidingsonderdeel

Studiepunten

  Inleiding tot en fundamenten van vermogensbeheer

 • Inleiding vermogensbeheer 
 • Innovaties in vermogensbeheer
 • Financiële planning, life cycle investment en behavioural finance
 • Macro-economie 
 • Onderneminsgfinanciering en balansanalyse 

4

 Financiële instrumenten

 Analysetechnieken

 • Sector- en geografische analyse (m.i.v. Emerging markets)
 • Technische- en kwantitatieve analyse

 Aandelen 

 • Classificatie, aandelenmarkten en aandelenmarktindices
 • Waardering van aandelen, inclusief cases
 • praktijkopdracht: Aandelen

 Obligaties

 • Classificatie, obligatiemarkten en obligatiemarktindices
 • Risicoanalyse, kredietrisico en ratingagentschappen
 • Prijszetting en rentecurve
 • Beheer van een fixed income portefeuille
 • praktijkopdracht: Obligaties

6

 Afgeleide financiële instrumenten en alternatieve beleggingen

 Money market instrumenten

 • Classificatie, money markets en money marketindices
 • Rentetarieven en spreads

 Afgeleide producten 

 • Termijncontracten, forexmarkt en futuresmarkten
 • Opties
 • Obligaties met geïntegreerde opties en hybride kapitaalinstrumenten 

 Special topics

 • Hedgefondsen
 • Private equity
 • Ethische screening in de praktijk: SRI

4

Vastgoedinvesteringen

Verkenning van de vastgoedmarkt
Vastgoedtransacties
Financiële aspecten van vastgoedinvesteringen

 • Waardering
 • Investeringsanalyse
 • Financiering

Special topics

 • Vastgoed en portefeuillestrategieën
 • Vastgoedvennootschappen: werking en controle

Praktijkopdracht ‘Vastgoedinvesteringen’

6

 Asset allocatie

 Individuele klanten

 • Asset allocatie voor individuele klanten: 
 • praktijkopdracht: briefing, coaching, presentatie, feedback 'Asset allocatie voor individuele klanten'

 Institutionele klanten

 • Pensioenfondsen
 • Prestatiemeting, prestatiebeoordeling en portefeuillerapportering 
 • Asset management en beleggingsfondsen
 • Asset allocatie voor institutionele klanten
 • Praktijkopdracht: briefing, coaching, presentatie, feedback: 'Asset allocatie voor institutionele klanten'

6

 Financiële markten

 Informatie

 • Overzicht van beschikbare informatiekanalen
 • Kritische informatieverwerking
 • Bedrijfscommunicatie (m.i.v. ethische aspecten) 

 Regulering

 • MiFID
 • Prudentieel toezicht
 • Toezicht door en politionele rol van de FSMA
 • Regulering van financiële beroepen 

5

 Fiscale en juridische aspecten

 • Burgerrechtelijke aspecten: huwelijksvermogensrecht en successieplanning
 • Fiscaalrechtelijke aspecten van beleggingsinstrumenten en vastgoed

5

 Persoonlijke vaardigheden

 • Presentatievaardigheden
 • Project: beheer aandelen
 • Praktijkervaring: In de voetsporen van...
 • Bedrijfsbezoeken
 • Sollicitatietraining
 • Mijn HRM

4

Totaal aantal studiepunten

40

* aanpassingen nog mogelijk

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn