Nieuwe campusplannen
Home » Starten met je opleiding » HUB-netwerk » De digitale leeromgeving HUBwise


De digitale leeromgeving HUBwise

De digitale leeromgeving HUBwise bevat al het digitaal studiemateriaal dat docenten voor hun opleidingsdelen hebben ter beschikkig gesteld. Daarnaast kunnen docenten de leeromgeving gebruiken om opdrachten in te leveren, te participeren aan discussiefora/WIKI's/BLOGS, een portfolio op te bouwen, groepswerk te organiseren.

Meer info tijdens de infosessies bij de start van het academiejaar.