Welkom op de website van IMAGO

IMAGO

IMAGO is een trainings-, kennis- en referentiecentrum in de vakgebieden medische- , nucleaire beeldvorming en radiotherapie.

Primair richt het trainingscentrum zich op alle professionelen werkzaam in de vermelde vakgebieden. Belangrijke partners van IMAGO zijn ziekenhuizen, bedrijven, onderzoekscentra, beroepsverenigingen en (buitenlandse) opleidingsinstellingen.

IMAGO als trainingscentrum organiseert activiteiten en opleidingen.
IMAGO als kenniscentrum voert praktijkgericht onderzoek en ondersteunt ontwikkeling.
IMAGO als referentiecentrum slaat een brug tussen de opleiding, de doelgroep en de partners.

Het doel van IMAGO is professionaliseren en  informeren van het werkveld om een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening te bevorderen.

IMAGO heeft als fundamenten innovatie, professionalisme, proactief werken en kwaliteit.

De waarden respect en accuraatheid staan voorop.

 

Contact

IMAGO
Odisee-Gezondheidszorg
Opleiding Medische Beeldvorming
Campus Brussel - Terranova
Blekerijstraat 23-29 bus 1 - 1000 Brussel
telefoon 02-608 49 15
mail imago@odisee.be
Map Map
Facebook IMAGO trainingscentrum medische beeldvorming