Kennis en expertisecentrum WOUND-Ex

 

Het expertisecentrum heeft een aantal expliciete taken:

 

  • ontwikkelen en onderhouden van het kennisbestand in verband met wondzorg;
  • organiseren van opleidingen ter bevordering van de kwaliteit van de zorgverstrekkers;
  • uitvoeren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in verband met wondzorg;
  • participeren in netwerken van zorgorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen, met het doel de kennis en expertise i.v.m. wondzorg in deze organisaties en in het kenniscentrum zelf te versterken en zo een bijdrage te leveren aan een betere zorg;
  • bijdragen aan de versterking van de beroepsprofessionalisering van verpleegkundigen met betrekking tot het thema wondzorg;
  • bijdragen aan het toegankelijk maken en verspreiden van kennis over wondzorg, ook internationaal;
  • bijdragen aan de wondzorgopleiding in de basisopleidingen van Odisee.